Borstonderzoek, Mammografie en Echografie

Borstproblemen komen veel voor bij vrouwen. Veranderingen in de borst kunnen wijzen op een goedaardige aandoening of op kanker. Medisch onderzoek, waaronder medische beeldvorming, kan meer duidelijkheid geven of een verandering goed- of kwaadaardig is.

Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. Voor het dertigste jaar komt borstkanker zelden voor. Na die leeftijd neemt het aantal vrouwen met borstkanker toe, ongeveer 70% van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is ouder dan 50 jaar. Circa 5 tot 10% van alle vrouwen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door erfelijke aanleg. In deze gevallen wordt borstkanker vaak voor het 50ste levensjaar vastgesteld.

Belangrijk is borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken wanneer er nog uitstekende mogelijkheden voor behandeling zijn. De perspectieven voor borstkankerpatiënten zijn de laatste jaren sterk verbeterd dankzij het vele onderzoek op dit gebied.

Klachten
Veranderingen waarbij het verstandig is verder onderzoek te doen zijn:

  • Knobbeltje in de borst of oksel
  • Vocht uit tepel (tepeluitvloed);
  • Veranderingen in de tepel zoals ingetrokken tepel, roodheid of schilfertjes;
  • Veranderingen in de borst zoals verandering van textuur/vorm of pijn.

Beeldvorming
Voor goede medische zorg speelt beeldvorming een belangrijke rol en bij borstproblematiek is beeldvorming middels mammografie en echografie essentieel.

Mammografie

In Nederland vindt mammografie plaats in het kader van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee jaar hiervoor uitgenodigd.

Het mammografie onderzoek is een uitbreiding van de reeds bestaande echoscopie afdeling van het Women’s Healthcare Center.

Binnen de WHC werken we met een tomosynthese mammograaf waarbij ook 3D-mammografiebeelden worden vervaardigd. Dit is een waardevolle aanvulling op de gewone mammografie waardoor afwijkingen beter en sneller worden ontdekt.

Bij een mammografie maken we met behulp van een zo laag mogelijke dosis röntgenstraling een foto van de borst. Op de foto’s kunnen afwijkingen in het vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zichtbaar worden gemaakt. Dit is soms nodig om voldoende uitsluitsel te geven over een afwijking die is gezien en/of gevoeld in de borst.

Voor een goed beoordeelbare foto is het belangrijk dat het borstweefsel zo plat mogelijk wordt gedrukt, dit doet de ervaren röntgenlaborant voorzichtig en in overleg. Er wordt van iedere kant een foto van boven en van opzij gemaakt.

Het onderzoek wordt op locatie in het Women’s Healthcare Center gedaan, zonder dat vrouwen hiervoor naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Zo bestaan er voor de mammografie of de echografie van de borsten geen wachtlijsten.

Het Women’s Healthcare Center is het eerste zbc die de nieuwste “state of the art” Mammograaf van Fuji in gebruik heeft. Vrouwen zullen minder last ervaren van pijnklachten, een probleem wat veel vrouwen weerhoudt om het mammografie onderzoek te laten doen.

Optimaal patiëntcomfort

  1. Fit sweet” flexibele paddles. Voor minimale pijn en betere weefselspreiding
  2. Korte compressie tijd. (Lage dosis straling)

Figuur 1: Flexibel pads; Voor minimale pijn en betere weefselspreiding

Echografie

Na de mammografie kan er eventueel een echografie worden gedaan, hiermee wordt op een andere manier naar de borst gekeken en dit kan soms extra informatie geven. Met behulp van de geluidsgolven (echo) wordt de borst en oksel door de radioloog bekeken. Hierbij zal direct met u worden overlegd wat de bevindingen en verwachtingen zijn. Zo nodig zal het verder beleid samen met u worden bepaald.

De meeste zekerheid wordt behaald met een combinatie van mammografie en echoscopie en dit geldt vooral vanaf 50 jaar.

Verwijzing?
Zowel de mammografie als de echografie van de borsten worden gedaan op verwijzing van de huisarts maar kunnen ook op eigen initiatief door de vrouw worden aangevraagd. In het laatste geval, valt het onderzoek niet onder de verzekerde zorg.

Snel en persoonlijk
Naast de medische zorg zijn de specialisten en medewerkers van het WHC gewend in de vrouwenzorg de patiënt centraal te zien waarbij aandacht en betrokkenheid van grote waarde zijn. Wij nemen ruim de tijd voor elk consult en/of onderzoek.
De betrokken artsen en medewerkers werken nauw samen in één team. Op deze wijze voorkomen wij onduidelijkheid of onnodige wachttijden.  Ons behandelteam bestaat uit een radioloog / echoscopist en een röntgenlaborante.

Samenwerking
In veel gevallen is verder onderzoek niet geïndiceerd. U kan dan na het bezoek aan de radioloog gerustgesteld naar huis.
Indien wel verder onderzoek nodig is zal dit met u worden besproken.

Soms is het nodig een biopsie of punctie te verrichten om een volledig beeld te krijgen van de bevindingen in de borst. Deze punctie wordt verricht door de radioloog op onze locatie.Dit wordt indien nodig direct verricht na het mammografie en echografie onderzoek.

Verdere behandeling vindt plaats in samenwerking met mammacare verpleegkundigen of nurse practitioners mammacare en de mamma-chirurg.  
Een eventuele behandeling plannen wij zo snel als mogelijk, op een dag dat het u uitkomt.

Voor verdere  informatie of het maken van afspraken verwijzen wij u naar onze website.

Kijk op www.breastcarecenter.nl
Onderdeel van het Women’s Healthcare Center

Voor informatie of het maken van afspraken kunt u contact opnemen met ons via 020 6420 229 of vul ons contactformulier in.