Mammografie

In Nederland vindt mammografie plaats in het kader van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden elke twee jaar hiervoor uitgenodigd.

Het mammografie onderzoek is een uitbreiding van de reeds bestaande echoscopie afdeling van het Women’s Healthcare Center.

Binnen de WHC werken we met een tomosynthese mammograaf waarbij ook 3D-mammografiebeelden worden vervaardigd. Dit is een waardevolle aanvulling op de gewone mammografie waardoor afwijkingen beter en sneller worden ontdekt.

Bij een mammografie maken we met behulp van een zo laag mogelijke dosis röntgenstraling een foto van de borst. Op de foto’s kunnen afwijkingen in het vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zichtbaar worden gemaakt. Dit is soms nodig om voldoende uitsluitsel te geven over een afwijking die is gezien en/of gevoeld in de borst.

Voor een goed beoordeelbare foto is het belangrijk dat het borstweefsel zo plat mogelijk wordt gedrukt, dit doet de ervaren röntgenlaborant voorzichtig en in overleg. Er wordt van iedere kant een foto van boven en van opzij gemaakt.

Het onderzoek wordt op locatie in het Women’s Healthcare Center gedaan, zonder dat vrouwen hiervoor naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Zo bestaan er voor de mammografie of de echografie van de borsten geen wachtlijsten.

Het Women’s Healthcare Center is het eerste zbc die de nieuwste “state of the art” Mammograaf van Fuji in gebruik heeft. Vrouwen zullen minder last ervaren van pijnklachten, een probleem wat veel vrouwen weerhoudt om het mammografie onderzoek te laten doen.

Optimaal patiëntcomfort

  1. Fit sweet” flexibele paddles. Voor minimale pijn en betere weefselspreiding
  2. Korte compressie tijd. (Lage dosis straling)

Figuur 1: Flexibel pads; Voor minimale pijn en betere weefselspreiding

Lees hier meer over mammografie.

​​​​​​