Preventief

Preventief

Vrouwen die ongerust zijn of nader onderzoek wensen en hiervoor niet bij de huisarts (durven) te komen voor een verwijzing, kunnen direct worden gezien in het Breast Care Center voor preventief borstonderzoek middels echografie van de borsten. Dit geldt met name voor vrouwen onder de 30 jaar. Voor screeningsonderzoek bij vrouwen boven de 30 jaar is mammografie het onderzoek van eerste keuze, hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Zie hiervoor meer op de pagina’s mammografie en echografie.

Onderzoeken

Uw huisarts kan u verwijzen naar het Breast Care Center om verschillende redenen. (Goedaardige) borstaandoeningen, controle van siliconenprothesen, erfelijke aanleg voor borstkanker, familiair verhoogd risico, vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek of een 2nd opinion. 

Hiervoor kunt u in het Breast Care Center terecht.  U wordt gezien in een vrouwvriendelijke omgeving buiten de ziekenhuis sfeer. Naast de medische zorg zijn de specialisten en medewerkers van het WHC gewend in de vrouwenzorg de patiënt centraal te zien waarbij aandacht en betrokkenheid van grote waarde zijn. Wij nemen ruim de tijd voor elk consult en/of onderzoek.

(Goedaardige) borstaandoeningen

Bijna de helft van alle vrouwen met borstklachten heeft een goedaardige borstaandoening. Meestal gaat het om een knobbeltje dat anders aanvoelt in de borst. Het grootste deel van de vrouwen voelt een verandering rondom de menstruatie of zwangerschap. Gezwollen en pijnlijke borsten komen dan vaak voor.

Bij de overige vrouwen is er vaak sprake van een goedaardige aandoening die niets met de menstruatie of zwangerschap te maken heeft.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een fibroadenoom, ook wel een bindweefselknobbel genoemd.
 • Een cyste, een blaasje gevuld met vocht.
 • Een lipoom, een goedaardig gezwel van vetweefselcellen.
 • Mastopathie, een verzamelnaam voor pijnlijk klierweefsel en/of gespannen borsten. Soms in combinatie met tepelvocht of cysten. Mastopathie komt vaker voor bij premenopauzale vrouwen met een piek tussen 35 en 40 jaar en rondom de overgang.

Onderzoek is altijd belangrijk

Het is altijd belangrijk om naar de huisarts te gaan bij veranderingen van de borsten. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Indien u ongesteld bent en pijnlijke, gespannen borsten heeft dan kunt u even wachten tot een week na de menstruatie. Zijn de afwijkingen dan nog niet verdwenen, gaat u dan alsnog naar de huisarts. In verreweg de meeste gevallen gaat het om een goedaardige borstaandoening. Het is echter wel belangrijk om dit met zekerheid te laten vaststellen.

SILICONEN Prothesen

Veel vrouwen met siliconenprothesen hebben vragen of klachten mbt hun prothesen. Zij vragen zich af of er sprake van scheurvorming, lekkage of kapselvorming is. Deze vragen kunnen goed worden beantwoord door middel van echografie. Om borstkanker bij prothesedraagsters boven de 30 jaar uit te sluiten is echter naast echografie ook mammografie nodig. Dit gebeurt in ons centrum met aandacht en zorg door een speciaal hiervoor opgeleide röntgenlaborante.

Erfelijke aanleg

Sommige vrouwen hebben door hun genen een sterk verhoogde kans op borstkanker: er kan sprake zijn van een erfelijke vorm, waardoor borstkanker vaker voorkomt in de familie. Als u erfelijk belast bent, is het extra belangrijk uw borsten goed te kennen en te letten op veranderingen.

Borstkanker heeft een erfelijke oorzaak als er sprake is van een aangeboren aanleg, een mutatie in het erfelijk materiaal. Vrouwen met zo’n erfelijke aanleg hebben een sterk verhoogd risico om borstkanker te krijgen. De belangrijkste erfelijke oorzaak voor borstkanker is een mutatie in het BRCA1-gen of het BRCA2-gen. BRCA is afkomstig van het Engelse woord breast cancer (borstkanker). Deze aanleg geeft een sterk verhoogd risico op borstkanker en zorgt ook voor een verhoogd risico op eierstokkanker.

De volgende factoren kunnen erop wijzen dat erfelijkheid een rol speelt:

 • borstkanker op jonge leeftijd (onder de 40 jaar);
 • borstkanker of eierstokkanker in de familie;
 • een mannelijk familielid met borstkanker;
 • prostaatkanker onder de 60 jaar
 • borstkanker in beide borsten, ook zonder dat het in de familie voorkomt.

Als een van deze factoren voorkomt in jouw situatie, is het altijd aan te raden om verder onderzoek te laten doen, zo ook een erfelijkheidsonderzoek. Vraag dit aan bij uw huisarts.

Familiair verhoogd risico

Sommige vrouwen zijn bekend met een sterk verhoogd risico op borstkanker omdat:

 • in hun familie vaak borstkanker of eierstokkanker voorkomt en zij op advies van een klinisch genetisch centrum periodiek controles ondergaan
 • zij draagster zijn van een afwijking in een gen (mutatie) die het risico op borstkanker verhoogt, zoals BRCA of CHEK2

Ongeveer 15% van alle patiënten met borstkanker heeft een eerste- of tweedegraads familielid met borstkanker. Dit wil niet zeggen dat de borstkanker dan ook wordt veroorzaakt door mutaties in de genen. Dit is maar in 5-10% het geval.

Nog niet alle erfelijke oorzaken van borstkanker zijn bekend. Als er geen aanleg wordt gevonden bij erfelijkheidsonderzoek maar toch veel vrouwen in de familie borstkanker hebben gekregen, wordt gesproken van familiaire borstkanker. 

Vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Na het mammografie onderzoek ontvangt u de uitslag van het onderzoek. Indien er een verdachte afwijking is gevonden kunt u met uw huisarts bespreken om naar het Breast Care Center te gaan voor verder onderzoek. U kunt in het Breast Care Center hiervoor snel terecht.

2nd opinion

Indien er reeds een behandelvoorstel met u is besproken heeft u misschien behoefte aan een tweede deskundige mening. Dit kan soms meer helderheid geven en meer zekerheid bieden over alles wat je moet ondergaan. Daarom is het belangrijk vragen te stellen aan uw arts als u dingen niet begrijpt. Ook wanneer u twijfelt aan de keuzes van uw medisch team. Laat u dan altijd informeren door een tweede arts. Een second opinion vraagt u aan via de huisarts of medisch specialist. U kunt hiervoor zonder wachttijden terecht in het Breast Care Center.

De Patiëntenfederatie heeft een dossier second opinion met duidelijke uitleg hierover.

Medisch Specialist

mevrouw drs O.V.E. PATHO,    mevrouw drs M.N. Weimann            

Contact opnemen

Volledig zorgaanbod

      

​​​​​​