Echografie

Naast het mammografie onderzoek wordt in het Breast Care Center echografie onderzoek gedaan, hiermee wordt op een andere manier naar de borst gekeken en dit kan soms extra informatie geven. Met behulp van de geluidsgolven (echo) wordt de borst en oksel door de radioloog bekeken. Hierbij zal direct met u worden overlegd wat de bevindingen en verwachtingen zijn. Zo nodig zal het verder beleid samen met u worden bepaald.

Echoscopie is onderzoek met hoogfrequent geluid. Je hoort het niet, je voelt het niet, en het richt nooit schade aan. Dat geluid komt uit een transducer, en wordt teruggekaatst door de onderliggende weefsels, waarna dezelfde transducer deze teruggekaatste fracties weer opvangt. Zoals onze ogen met behulp van onze hersenen een herkenbaar beeld maken uit teruggekaatst licht, zo kan de echomachine een voor ons herkenbaar beeld maken uit het teruggekaatste geluid. Daarvoor gebruikt de echomachine een uitgebreide ingebouwde computer de teruggekaatste geluidsfracties in een zichtbare afbeelding op de monitor veranderd.

Het doordringingsvermogen van licht is in het algemeen gering waardoor wij meestal alleen de buitenkant van objecten zien. Geluid heeft een veel groter doordringingsvermogen zodat de diepere lagen van een structuur kunnen worden afgebeeld. Anders dan röntgenstralen, is het gebruikte geluid ook zonder risico, geheel veilig en pijnloos.

Echoscopie is een goede methode om afwijkingen in de borsten op te sporen. In ons omringende landen wordt echoscopie voor borstonderzoek al veel toegepast, in Nederland wat minder. Het onderzoek vraagt meer tijd van de specialist-radioloog dan mammografie, hetgeen een relatief nadeel is.

De meeste zekerheid wordt behaald met een combinatie van mammografie en echoscopie en dit geldt vooral vanaf 50 jaar.

Echoscopie levert wel extra informatie op over de aard van de verschillende weefsels in de borst. Cysten en andere afwijkingen kunnen veelal direct goed onderscheiden worden. In het bijzonder bij jonge vrouwen onder 50 jaar heeft het borstweefsel nog een dichte structuur waardoor mammografie vaak moeilijk te beoordelen is. Echografie heeft dan een belangrijk voordeel, want hoe dichter het weefsel hoe beter de afwijkingen zichtbaar worden op het echobeeld.

Bij echoscopie is samendrukken zoals bij mammografie niet nodig. Daardoor is ook bij aanwezigheid van borstimplantaten echoscopie goed mogelijk, waarbij de implantaten nooit beschadigd kunnen raken. Normale bevindingen bij het echoscopisch onderzoek zijn natuurlijk geruststellend, maar geven geen 100% zekerheid. Dat kan ook niet met mammografie of MRI. Afwijkingen kunnen nog te klein of om een andere reden niet zichtbaar zijn. Wel kunnen combinaties van deze onderzoeken zo nodig heel betrouwbaar zijn. Voelt u iets bijzonders, ook al had u niet lang geleden een onderzoek, laat u dan opnieuw onderzoeken of vraag uw (huis)arts om raad.

Voor het onderzoek

Graag de volgende zaken mee te nemen naar de polikliniek:

  • De verwijzing van uw huisarts of digitale bevestiging ervan.
  • het pasje van uw ziektekostenverzekering;
  • een geldig legitimatiebewijs (een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
  • een overzicht van de eventuele medicijnen die u gebruikt;
  • eventuele andere zaken die in de afspraakbrief vermeld staan.

Het hele onderzoek, inclusief intakegesprek en eindbeoordeling wordt uitgevoerd door onze radioloog. Met ontbloot bovenlichaam ligt u op een onderzoeksbank, waarbij de borsten één voor één worden onderzocht. De borst wordt ingesmeerd met gel, waarna de 2D transducer op de borst wordt geplaatst, zodat vanuit verschillende hoeken de borst wordt gescreend. Uiteindelijk geeft dit een beeld van de volledige borst en oksel.

Aan het eind van het onderzoek krijgt u de resultaten van het onderzoek te horen. Onze radioloog neemt hierbij ruim de tijd voor. Indien er afwijkingen gevonden zijn in de borstecho, wordt verder onderzoek ingezet. (mammografie en/of punctie). Het Breast Care Center zal altijd proberen om de onderzoeken tijdens één bezoek te laten plaatsvinden.

Bijwerkingen en risico’s

Er zijn geen bijwerkingen of risico’s bekend bij het borstonderzoek middels echografie

Kosten

Alle onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

​​​​​​