Familiaire tumoren

Familiaire tumoren

Indien gesproken wordt over erfelijke varianten van tumoren, wordt vaak de term familiaire tumoren gebruikt. Voor een klein deel van patiënten die kanker krijgen is erfelijkheid een oorzaak.

Het kan zijn dat u erfelijk belast bent en een vergroot risico op kanker heeft. Het is dan van belang om dit zo vroeg mogelijk te constateren. In Nederland zijn er richtlijnen opgesteld voor het vaststellen van een familiair voorkomen van borstkanker en de hiermee samenhangende aanbevelingen voor preventieve screening. In ons Breast Care Centrum volgen wij deze richtlijnen.

Borstkankeronderzoek

De afgelopen jaren is de aandacht voor borstkankeronderzoek steeds groter geworden, doordat deze vorm van kanker steeds meer vrouwen treft. Jaarlijks wordt bij ca 18.000 deze vorm van kanker geconstateerd. In zo’n 5 tot 10 procent van de gevallen is de oorzaak te relateren aan erfelijke aanleg.

Door de vele onderzoeken zijn de perspectieven voor borstkankerpatiënten de laatste jaren sterk verbeterd. Naast zelfonderzoek is mammografie bij vrouwen vanaf 30 jaar het onderzoek van eerste keuze. Het is een belangrijke en effectieve manier om borstkanker op te sporen. Wij verrichten in ons centrum naast mammografie ook echografie. Bij vrouwen met een borstklacht onder de 30 jaar kan over het algemeen worden volstaan met echografie.

In het kader van het bevolkingsonderzoek worden alle vrouwen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar 2 jaarlijks met mammografie gescreend.

​​​​​​