Familiaire tumoren

Indien gesproken wordt over erfelijke varianten van tumoren, wordt vaak de term familiaire tumoren gebruikt. Voor een klein deel van patiënten die kanker krijgen is erfelijkheid een oorzaak.

Het kan zijn dat u erfelijk belast bent met een vergroot risico op kanker heeft. Het is dan van belang om dit zo vroeg mogelijk te constateren. Tijdens een onderzoek wordt er gekeken of er een mogelijke erfelijke aanleg is, door het verzamelen en onderzoeken van verschillende gegevens.

Aan de hand van de uitslag geven wij advies over eventuele (preventieve) maatregelen en de regelmaat van de periodieke controles.

Borstkankeronderzoek

De afgelopen jaren is de aandacht voor borstkankeronderzoek steeds groter geworden, doordat deze vorm van kanker steeds meer vrouwen treft. Jaarlijks wordt bij meer dan 11.000 deze vorm van kanker geconstateerd. In zo’n 5 tot 10 procent van de gevallen is de oorzaak te relateren aan erfelijke aanleg.

Door de vele onderzoeken zijn de perspectieven voor borstkankerpatiënten de laatste jaren sterk verbeterd. Naast zelfonderzoek is mammografie een belangrijke en effectieve manier om borstkanker op te sporen.

Borstonderzoek met echoscopie

Naast mammografie is ook echoscopie een goede methode om afwijkingen in de borsten op te sporen. Deze methode maakt gebruik van geluidsgolven om organen en weefsel zichtbaar te maken op een beeldscherm. Een eventueel gezwel kan op deze manier duidelijk in beeld gebracht worden. Echoscopie van de borsten is een onschuldig, niet pijnlijk onderzoek waarbij geen gebruik gemaakt wordt van röntgenstraling. Zie Borst onderzoek met echografie. 
Normale bevindingen bij het echoscopisch onderzoek zijn natuurlijk geruststellend, maar geven geen 100% zekerheid. Dat kan ook niet met mammografie of MRI. Afwijkingen kunnen nog te klein of om een andere reden niet zichtbaar zijn. Wel kunnen combinaties van deze onderzoeken zo nodig heel betrouwbaar zijn.

Indien er blijkt dat punctie onderzoek noodzakelijk is, wordt dit direct door de radioloog bij ons op locatie verricht.

​​​​​​