Borstkanker, ook wel mammacarcinoom genoemd, waarbij ‘mamma’ staat voor ‘borst’ en ‘carcinoma’ het Latijnse woord is voor ‘kwaadaardig gezwel’, kent verschillende soorten. Omdat elke type borstkanker uniek is, is elke behandeling ook uniek en wordt bepaald aan de hand van allerlei kenmerken zoals bijvoorbeeld hormoongevoeligheid.

Vormen van borstkanker

Een mammacarcinoom kan op verschillende plaatsen in de borst ontstaan:

  • Ductaal: de kanker ontstaat in de melkgang van de borst, in de gang van de melkklieren naar de tepel toe leidt.
  • Lobulair: de kanker ontstaat in de melkklieren van de borst. De klieren zijn een soort klierkwab (lobben) waaruit melk kan worden geproduceerd.
  • In situ: de kanker is alleen gesitueerd op de plek waar het is ontstaan.
  • Invasief: de kanker heeft het vermogen om zich verder te verspreiden naar andere delen in het lichaam.

Meest voorkomende vormen borstkanker

Ductaal carcinoom in situ (DCIS)

DCIS is de meest voorkomende voorloper van borstkanker. Er is sprake van het binnendringen van het omliggende weefsel (invasie). De cellen hebben nog niet het vermogen om in het omliggende weefsel door te groeien en uit te zaaien.

Invasief ductaal carcinoom

Ongeveer 85% van de borstkankerpatiënten heeft te maken met deze vorm van borstkanker, waarmee het invasief ductaal carcinoom de meest voorkomende vorm van borstkanker is. De borstkanker ontstaat hier in de melkgang en heet wél het vermogen om zich te verspreiden.

Invasief lobulair carcinoom

Een andere vorm van een invasieve borsttumor waarbij de kankercellen de omliggende weefsels binnendringen en kunnen uitzaaien naar andere organen. De tumorcellen liggen hier vaak meer los van elkaar. 10% van de borstkankerpatiënten heeft te maken met deze vorm van borstkanker. In veel gevallen is de tumor alleen te voelen als een zwelling in de borst.

Lobulair carcinoom in situ (LCIS)

De borstkanker ontstaat in de melkgang van de borst en heeft niet het vermogen om zich verder te verspreiden. Bij deze vorm is er wel een verhoogd risico op een tumor die zich wél kan verspreiden. LCIS geeft in veel gevallen bijna geen klachten en wordt meestal ontdekt bij toeval. Er wordt vaak besloten om deze vorm niet verder te behandelen omdat het risico dat een tumor zich verder verspreid erg laag is. Advies om een mammografie jaarlijks te laten maken wordt wel gegeven.

Het is mogelijk dat er zich meerdere soorten borstkanker tegelijkertijd in de borst voordoen.

Hormonale borstkanker

Bij hormonale borstkanker kunnen de hormonen de tumor stimuleren om te groeien en te delen. Bij driekwart van de borstkankers is het zo dat de borstkanker groeit onder invloed van de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. De behandeling hormonale therapie kan hierbij gedaan worden.

HER2-positieve borstkanker

Bij HER2-positieve borstkanker is er sprake van eiwit HER2 op de tumor. Vaak is deze vorm agressief, maar een doelgericht behandelplan is hierbij zeker mogelijk. Vrouwen krijgen meestal een behandeling met medicijnen die het HER2-eiwit blokkeren.

Triple negatieve borstkanker

Een vorm van hormoon-ongevoelige kanker. De borstkankercellen zijn ongevoelig voor zowel oestrogeen als progesteron en het eiwit HER2. De therapieën die bij HER2 en hormonale borstkanker worden gevolgd hebben geen effect op deze vorm. Erfelijke aanleg is hierbij vaak het geval bij jonge vrouwen.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over borstkanker? Het Breast Care Center helpt u graag. U kunt ons telefonisch bereiken van ma t/m vr 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 via 020 6420229 of per mail info@whcamsterdam.nl. Het is ook mogelijk om online contact op te nemen via ons contactformulier.

​​​​​​